top of page

Playlist – 17th May 2018 – Yom Yerushalayim / Shavuot

Jerusalem – Matisyahu Yerushalayim – Kangeroo Yerushalayim Mikdashenu – Eli Ben Harush Jerusalem – Hadag Nachash Yerushalayim shel Zahav – Shuli Natan Sisu et Yerushalayim – Darom Duo Shabechi Yerushalayim – Daklon & Sagiv Cohen Yerushalayim Ircha – Neshama Carlebach Im Eshkachech Yerushalayim – Uri Shevach Im Eshkachech – Mordechai Ben David Yerushalayim – Mordechai Ben David Mul Har SInai – Shoshana Damari Chag Hashavuot Bikurin

#ShoshanaDamari #MordechaiBenDavid #NeshamaCarlebach #Shavuos #Daklon #Kangeroo #Shavuot #Pentecost #Matisyahu #HadagNachash #SagivCohen #UriShevach #ShuliNatan #JerusalemDay #DaromDuo #YomYerushalayim #EliBenHarush

Subscribe to Our Blog and Be Notified About New Posts

Thanks for submitting!

bottom of page